Агрокомпас Архив броеве
Безплатен е-майл бюлетин
Материали със свободен достъп
Home Search E-mail us
БългарскиАнглийски
ТЪРСИ В СТАТИИТЕ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Четвъртък, 23 Май 2019

Май 2019

Предишен | Следващ
КАТАЛОЖЕН № 1053

ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ

  РУБРИКИ

АГРО НОВИНИ


Рубрика: Гост на броя Брой: Юли 2018
Стопаните в България стават все по-големи
Георги Праматаров - директор на Дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделските парцели“ в МЗХГ

Стопаните в България стават все по-големи

print

e-mail facebook

 

- Г-н Праматаров, колко са подадените заявления за директни плащания до 11 юни?

- Общо подадените заявления са почти 111 000 – независимо дали говорим за животни, тютюн или площи.

-  Каква е разликата в подадените заявления до редовния срок 15 май и след срока за късно подаване - 11 юни, със санкция от 1% за всеки просрочен работен ден?

- От справките, които сме си правили ежедневно, към 15 май включително заявленията, са били 108 000. С две думи - може да се каже, че в рамките на тези 25 календарни дни, когато подаването е със санкция, са подадени нови 2000 заявления само. Това показва, че повечето стопани са подали в срок.

Ако е имало някаква работа в периода след 15 май, то тя е била по редактиране на вече подадени заявления. Този срок е даден именно за тази дейност. Чисто нови заявления почти няма и това общо взето е нормално за всяка година.

- Бихте ли направили сравнение относно заявяването за тази година, миналата и преди. Какъв е интересът?

- Ако говорим за заявленията през предходните 3 години, може да се каже, че са подадени между 114 000-115 000. Тоест, имаме около 3000-4000 заявления по-малко тази година, което прави около 3% намаление в общия брой. Но, ако говорим за заявените площи, може да се каже, че те са повече от всички предходни години с изключение на 2014 г. Ако говорим за основната схема за подпомагане на площ – СЕПП, са заявени 3 845 000 ха земеделска земя, а миналата година са били с 1% по-малко. Това се отнася в същия размер и за общо заявената площ - тя е 3 886 000 ха. Това бележи максимално ниво въобще в историята на заявяването. Друго заключение, което може да се направи, е, че се наблюдава окрупняване в обработваемите земи, което е тенденция през последните години. Стопаните стават все по-големи.

Дори ако разбием по мерки и по схеми, всичко е идентично с миналата година. Единственото по-сериозно намаление в площи и в брой заявления е в схемата за подпомагане на памук. Тук участниците са едва 110 стопани, миналата година са били 150. Площите намаляват с около 20%. Това вероятно се дължи на промените в условия за допустимост. Другото, което също се различава от общата тенденция, е, че в схемата за обвързано подпомагане на зеленчуци броят на заявленията по основната схема е по-голям от тези по допълнителната схема, където ставката е по-ниска. Това е обяснимо предвид, че по основната схема подпомагането е по-голямо. При схемата за плодове също има основна и допълнителна смеха – някои плодове са изместени с по-ниска ставка, заради ръстът от предходните години. Но тук няма мърдане, тъй като стопаните не могат да се преориентират в културите за една година.

- Какви са най-честите грешки, които земеделските производители допускат?

- Грешките, както и съветите, които даваме, не са се променяли през годините. По-големите фермери - тези, които имат достъп до информация и повече се интересуват, вече почти не грешат. Бих разделил грешките на три. Едната грешка е, че не се обръща достатъчно внимание на евентуални промени в нормативната база и разпоредбите на Европейската комисия, които изникват всяка година и с които сме длъжни да се съобразим. Когато се промени някое изискване, невинаги стопаните са наясно през първата година, въпреки че се подписват, че са запознати. Въпреки това, пропускат срокове, важни документи за Разплащателната агенция и накрая страдат именно те.

Другата голяма група грешки е да не се обърне внимание на това, което самият земеделски стопанин е подал като заявление за подпомагане. Именно заради това са дадени тези срокове за корекция и промени. В Интегрираната система за администриране и контрол на ДФЗ-РА има десетки предупреждения и потенциални нередности на входните данни, които се анализират компютърно и се предоставят на земеделския стопанин да се запознае лично. Дали, защото не е наясно какво значи самото предупреждение, или защото просто го игнорира и не го чете, но в много случаи това води проблеми за стопанина. Например, на някой стопанин му идва наум една година след това, когато се изплащат субсидиите, че не е заявил дадена схема, по която е бил допустим и отговаря на всички условия, че е заявил животните си по друга схема и пр. Ние, като администрация, не можем да ограничим земеделския стопанин да декларира точно това, което трябва. В определени случаи може, но няма как изцяло, изхождайки от свободата и равния достъп до директни плащания, може само да се предупреждава. Последната група проблеми, които се срещат от едва ли не първата година на прилагане на директните плащания и тук говорим предимно за плащанията на площ, е това, че не се заявяват реалната култура и реалната площ и граници на парцела, който се обработва. Понякога земеделските стопани заявяват площта, за която имат документ или правно основание, но тя невинаги съвпада на 100% с това, което те реално обработват. Много често има части от имотите, които са неземеделски или не се обработват. По този начин се случва земеделските стопани да имат намаление в плащането. Разбира се, тук има грешки от невнимание, има и умишлено подадени по този начин заявления. Тези стопани разчитат, че няма да станат обект на проверка и ще получат подпомагане. Съветвам стопаните да не се предоверяват на това, което им показва правното основание. Но определено може да се каже, че тенденцията да се допускат грешки намалява.

 

Автор: Мирела Спасова
Целия материал четете в брой Юли 2018ПОСЛЕДНО ДОБАВЕНИ ВСИЧКИ...
Защо всички искат Капрено?
Емил Русев: Това е най-рентабилният продукт на пазара

Ако всички се обединим в камара, ще сме силни пред държавата и ЕС
Стайко Стайков, председател на БАСЗЗ

За земеделието с усмивка, любов и отговорност
Галина Пейчева: Чувствам се комфортно в този бизнес

Да си спомним за Цветан Гърбешков
За него нямаше невъзможни неща

 

София, жк. Лозенец,
ул. "Червена стена" 46
тел: 0700 200 63

e-mail: office@agrocompass.bg